Sopimus- ja toimitusehdot

Bestoolin yleiset sopimus- ja toimitusehdot 21.10.2018 alkaen

Bestoolin yleiset sopimus- ja toimitusehdot ovat voimassa 21.10.2018 alkaen toistaisesti ja korvaavat Bestoolin aiemmat yleiset sopimus- ja toimitusehdot. Näitä sopimus- ja toimitusehtoja käytetään Bestoolin ja asiakkaan välisessä kaupassa ellei toisin ole sovittu. Sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan tilausvahvistuksessa määritellyn tavaran toimitukseen ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Nämä ehdot katsotaan tilaajan taholta hyväksytyiksi, ellei muistutusta ole tehty 7 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päivämäärästä lukien.

Hinnat

Hinnat ovat kulloinkin voimassaolevien Bestoolin hinnastojen mukaisia, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Hinnat sisältävät pakkauksen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti sekä mahdollisesti muut vastaavat lakisääteiset maksut.

Tarjous

Tarjous on voimassa kokonaisuutena, ellei toisin ole sovittu. Pidätämme oikeuden tilaajasta johtuvien muutosten ja lisäysten aiheuttamiin toimitusajanmuutoksiin.Tarjoukseen mahdollisesti liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Bestoolin omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa tai Bestoolin vahingoksi eikä antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

 

Toimitusehto:

Toimitusehto FIN 01 ehtojen mukaisesti ExW Bestoolin varastolta. Mahdollisesta perille toimituksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevien toimituskulujen mukaisesti.

Kuljetuspalvelu

Erikseen sovittavasta kuljetuspalvelusta veloitetaan maksu Toimitusehtojen mukaisesti. Tavarat lähetetään tilaajan vastuulla ja vakuutetaan tarvittaessa tilaajan lukuun, jos kuljetuksesta on erikseen sovittu. Toimitusaika lasketaan tilauksen vahvistuspäivästä, ellei muuta ole yhteisesti sovittu.

 

Toimitusviikko

Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavarat ovat asiakkaalle toimitusvalmiina toimituspisteessämme.Toimitusviikoksi voidaan myös erikseen sopia se viikko, jolloin mahdollinen erikseen sovittava asennustyö alkaa tai on loppuun suoritettu.

 

Toimitusaikasiirto

Asiakkaasta tai muista myyjästä riippumattomista syistä tapahtuvasta toimitusaikasiirrosta, joka on yli yhden viikon sovitusta toimitusviikosta, veloitetaan asiakasta 0,5 % / viikko toimituksen arvosta. Toimituksen siirtymisestä on sovittava vähintään 2 viikkoa ennen toimituksen määräaikaa.

Maksuehto on 7 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Myyjä on aina oikeutettu laskuttamaan osatoimituksesta. Jos kokonaislaskutuksesta on erikseen sovittu, voi myyjä laskuttaa sen toimitetuilta osin, kun vähintään 75 % kaupan arvosta on toimitettu.Yliajalta veloitetaan 16%:n viivästyskorkoa sekä mahdolliset perintäkulut.

Laskutus

Laskutus suoritetaan sähköisesti. Paperilaskuista veloitamme asiakkaalta 10€/tilaus.

Huomautukset

Mahdolliset puutteet tai huomautukset on kirjallisesti ilmoitettava 7vrk:n kuluessa tavaran vastaanotosta.Vaikka toimituksessa havaittaisiin puutteita tai huomautettavaa, on laskusta aina maksettava vähintään 90% sovitun maksuehdonmukaisesti ellei huomautus ylitä 10% toimituksen arvosta ja huomautus on valmistajan hyväksymä. Tilauksen mukaista toimitusta ei voi palauttaa. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.

Asennuspalvelusta veloitamme erikseen, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Bestoolilla on oikeus veloittaa kulut mahdollisista lisätöistä liittyen mm. tilojen tyhjentämiseen, toiseen toimituskertaan, varastointiin ja/tai tämän kaupan kohteen ulkopuolisiin asentajatöihin.

Takuuaika

Takuuaika on viisi vuotta Bestoolin valmistamille vakiotuotteille, ellei toisin ole ilmoitettu. Bestoolin muiden tuotteiden tuotetakuut määräytyvät valmistajan antaman takuun mukaisesti (vähintään 2v.). Vakiotuotteiden ulkopuolisille tuotteille, kuten asiakaskohtaisille päällisille tai pintakäsittelyille ei takuuta myönnetä. Takuu alkaa toimitushetkestä. Takuu on voimassa normaaleissa toimistotyyppisissä (8h/vrk) käyttöolosuhteissa, ellei toisin mainita. Takuu edellyttää käyttöja hoito-ohjeiden noudattamista ja tuotteen asiallista käsittelyä. Takuun voimassaolo edellyttää Huonekaluliitto Ry:n huonekalujen hoito- ja käyttöohjeiden noudattamista (Puusepänliitto Ry, Huonekalujaosto/Huonekalujen hoito-ohjeet). Takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta. Asiakkaan on esiteltävä takuuseen perustuva vaade Bestoolille kirjallisesti takuuaikana ja seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut takuun kattavan virheen. Takuuseen liittyvä tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Katso myös tuotekohtaiset takuuselosteet.

 

Force major – ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, mikä tekee mahdottomaksi näiden toimitusehtojen täyttämisen tai olennaisesti vaikeuttaa sitä, on osapuolilla yhtäläinen oikeus vapautua joko kokonaan tai osittain toimitus- tai vastaanottovelvollisuudesta sovittuna ajankohtana.

 

Välilinen vahinko

Bestool ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

 

Erimielisyydet

Erimielisyydet, joita sopimuksesta mahdollisesti aiheutuu, ja joista ei kohtuullisessa ajassa päästä yksimielisyyteen, jätetään Kuopion käräjäoikeuden tai, jos Bestool niin kirjallisesti vaatii, Keskuskauppakamarin välityslautakunnansääntöjen mukaisesti ja sen toimesta asetettavan ja toimivan yksimiehisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Voimassa toistaiseksi 21.10.2018 alkaen.

Bestool, Pajapolku 2, 70900 Toivala.

 

Ladattava PDF

Sopimus- ja toimitusehdot